Sz. P. Charles Michel

Przewodniczący Rady Europejskiej

Szefowie państw i rządów państw Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

Unia Europejska powstała jako wspólnota suwerennych narodów, które za pomocą kooperacji pragną osiągnąć pokój na kontynencie oraz zapewnić swobodny przepływ osób, towarów i usług w celu budowy dobrobytu Europy. Kluczowe założenie tej kooperacji, a więc poszanowanie dla suwerenności państw członkowskich wspólnoty, może zostać zniweczone przez zmianę unijnych traktatów w kształcie zaproponowanym w rezolucji Parlamentu Europejskiego z listopada 2023 roku.

Konsekwencjami wdrożenia projektu przygotowanego przez pięciu eurodeputowanych z Belgii oraz Niemiec będzie likwidacja suwerenności państw narodowych oraz stworzenie europejskiego superpaństwa.

Projekt przewiduje 267 poprawek do unijnych traktatów, które obejmują likwidację prawa weta w 10 obszarach, absolutnie fundamentalnych dla niepodległości, suwerenności i samostanowienia narodów – w obszarze ochrony granic, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności, infrastruktury transgranicznej, przemysłu, polityki zdrowotnej, polityki monetarnej, ochrony klimatu oraz prawa rodzinnego i edukacji.

Proponowana reforma będzie więc de facto likwidacją Unii Europejskiej opartej o wspólnotę wolnych, niepodległych, suwerennych narodów, które współpracują w oparciu o jednomyślność oraz konsensus. W jej miejsce powstanie zcentralizowane państwo europejskie z pozbawionymi podmiotowości państwami-eurolandami, których polityka wewnętrzna i zewnętrzna będzie mogła być ustalana poza granicami kraju i w oderwaniu od woli własnego narodu.

Projekt 5 eurodeputowanych został przyjęty przez Parlament Europejski w listopadzie 2023 roku, ale decyzja Parlamentu Europejskiego jest dopiero początkiem procedury zmian unijnych traktatów, na którą będą się musiały zgodzić wszystkie państwa UE. Teraz decyzja o dalszym losie projektu leży w Państwa rękach.

Dlatego zwracamy się do Państwa z żądaniem poszanowania i obrony suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej i odrzucenia zaproponowanych przez Parlament Europejskich zmian w unijnych traktatach.

Nie będzie zjednoczonej Europy bez suwerennych państw narodowych!

Obywatele państw Unii Europejskiej

Eurokraci chcą likwidacji państw narodowych

Pięciu zwolenników radykalnej centralizacji Unii Europejskiej zaproponowało projekt 267 poprawek do unijnych traktatów. Jego wejście w życie w obecnej formie będzie oznaczało całkowitą likwidację suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej. Decyzje kluczowe dla życia państw UE będą bowiem podejmowane na forum unijnym, a interes narodowy oraz wola większości społeczeństw w poszczególnych państwach nie będzie miała żadnego znaczenia. W myśl proponowanych zmian wszystkie państwa Unii wyrzekną się w praktyce całkowicie swojej suwerenności i podmiotowości.

Projekt został już przyjęty przez Parlament Europejski w listopadzie 2023 roku. Rozpoczęła się długa procedura zmian unijnych traktatów, w której decydujący głos będą mieli przywódcy państw członkowskich. Dlatego kierujemy do nich petycję, w której domagamy się obrony suwerenności państw UE oraz odrzucenia projektu zmian w traktatach.

Zagrożenia

Co oznacza proponowana zmiana w traktatach?

Projekt reformy unijnych traktatów zakłada zniesienie zasady jednomyślności (prawa weta) na forum Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Żadne z państw nie będzie więc w stanie zablokować rozwiązań całkowicie sprzecznych z własnymi interesem narodowym i woli swoich obywateli.

Po reformie traktatów państwa UE nie będą mogły same decydować o tak kluczowych aspektach własnej polityki jak:

  • Ochrona granic
  • Polityka zagraniczna
  • Bezpieczeństwo i obronność
  • Infrastruktura transgraniczna
  • Przemysł
  • Polityka zdrowotna
  • Polityka monetarna
  • Ochrona klimatu
  • Prawo rodzinne
  • Edukacja

Komunista ojcem chrzestnym inicjatywy

Pomysłodawcy i inicjatorzy zmian nie ukrywają jaki jest ich cel i kto jest inspiracja proponowanych zmian. W preambule dokumentu przywołany został Manifest z Ventotene włoskiego komunisty Altiero Spinellego.

W Manifeście obwiniono „ideologię niepodległości narodowej” o obydwie wojny światowe. Spinelli uznał więc, że warunkiem pokoju i postępu w Europie jest „ostatecznego zniesienia podziału Europy na państwa narodowe”. Autor Manifestu z Ventotene uważał, że federacja taka, jako przeciwieństwo narodowej tradycji chrześcijańskiej Europy, powstać może na zgliszczach dawnego europejskiego porządku opartego o państwa narodowe.

Włoski komunista entuzjastycznie podchodził do pomysłu dyktatury. Pisał wprost, że „dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe państwo, a wokół niego – nową, prawdziwą demokrację”.

Groźna wizja Spinellego jest właśnie realizowana!

Inicjatorzy projektu mówią o tym wprost

Altiero Spinelli – Włoska Partia Komunistyczna, Europejski Ruch Federalistyczny

Obrońmy suwerenność Polski

Nie chcemy, aby tożsamość narodów Europy została zniszczona przez socjalistyczną utopię, realizowaną pod przykrywką unijnej integracji.

Nie zgadzamy się na odebranie naszym państwom niepodległości.

Chcemy sami decydować o tym, co dzieje się w naszym państwie! Zgadasz się? Podpisz petycję!