Шарл Мишел

Председател на Европейския съвет

Държавни и правителствени ръководители на Европейския съюз

Дами и господа

Европейският съюз е създаден като общност на суверенни държави, които чрез сътрудничество желаят да постигнат мир на континента и да осигурят свободно движение на хора, стоки и услуги, за да изградят просперитета на Европа. Основната предпоставка на това сътрудничество, а именно зачитането на суверенитета на държавите – членки на европейската общност, може да бъде подкопана от изменението на договорите на ЕС, както е предложено в резолюцията на Европейския парламент от ноември 2023 г.

Последиците от прилагането на проекта, изготвен от петима евродепутати от Белгия и Германия, биха били премахване на суверенитета на националните държави и създаване на европейска свръхдържава.

Проектът предвижда 267 изменения на договорите на ЕС, които включват премахване на правото на вето в 10 области, които са абсолютно фундаментални за независимостта, суверенитета и самоопределението на нациите – в областта на защитата на границите, външната политика, сигурността и отбраната, трансграничната инфраструктура, промишлеността, здравната политика, паричната политика, защитата на климата, семейното право и образованието.

По този начин предложената реформа ще представлява фактическо разпадане на Европейския съюз, основан на общност от свободни, независими и суверенни нации, които работят заедно въз основа на единодушие и консенсус. На нейно място ще бъде създадена централизирана европейска държава с лишени от субективност държави от Еврозоната, чиито вътрешни и външни политики ще могат да се определят извън техните граници и в изолация от волята на собствените им народи.

Проектът на петимата евродепутати беше приет от Европейския парламент през ноември 2023 г., но решението на Европейския парламент е само началото на процедурата за изменение на договорите на ЕС, с която ще трябва да се съгласят всички държави от ЕС. Сега решението за по-нататъшната съдба на проекта е във вашите ръце.

Ето защо Ви молим да уважавате и защитавате суверенитета на държавите – членки на ЕС, и да отхвърлите предложените от Европейския парламент изменения на Договорите на ЕС.

Няма да има обединена Европа без суверенни национални държави!

Граждани на държавите от Европейския съюз

Еврократите искат да премахнат националните държави

Петима привърженици на радикалната централизация на Европейския съюз предложиха проект за 267 изменения на договорите на ЕС. Влизането му в сила в настоящия му вид ще означава пълно премахване на суверенитета на държавите – членки на ЕС. Всъщност решенията от ключово значение за живота на държавите от ЕС ще се вземат във форума на ЕС, а националните интереси и волята на мнозинството от обществата в отделните държави няма да имат никакво значение. Съгласно предложените промени всички държави от ЕС на практика ще се откажат напълно от своя суверенитет и субектност.

Проектът вече беше приет от Европейския парламент през ноември 2023 г. Започна дългата процедура за изменение на договорите на ЕС, в която решаващият глас ще имат лидерите на държавите членки. Ето защо ние отправяме петиция до тях с искане да защитят суверенитета на държавите – членки на ЕС, и да отхвърлят проекта за промени в договорите.

заплахи

Какво означава предложеното изменение на договорите?

Проектът за реформа на Договорите на ЕС предполага премахване на принципа на единодушие (правото на вето) в Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз. По този начин нито една от държавите няма да може да блокира решения, които са в пълен разрез с националните им интереси и волята на гражданите им.

След реформата на договорите държавите от ЕС вече няма да могат сами да вземат решения по такива ключови аспекти на собствените си политики като:

  • Защита на границите
  • Външна политика
  • Сигурност и отбрана
  • трансгранична инфраструктура
  • Промишленост
  • Здравна политика
  • Парична политика
  • Опазване на климата
  • Семейно право
  • Образование

Комунистически кръстник на инициативата

Създателите и инициаторите на промените не крият каква е целта им и кой е вдъхновил предложените промени. В преамбюла на документа се цитира Манифестът от Вентотене на италианския комунист Алтиеро Спинелли.

Манифестът обвинява „идеологията на националната независимост“ за двете световни войни. Затова Спинелли смята, че условието за мир и напредък в Европа е „окончателното премахване на разделението на Европа на национални държави“. Авторът на Манифеста от Вентотене смята, че такава федерация, противоположна на националната християнска традиция на Европа, може да възникне от руините на стария европейски ред, основан на националните държави.

Италианският комунист е въодушевен от идеята за диктатура. Той пише откровено, че „диктатурата на революционната партия ще създаде нова държава и около нея нова, истинска демокрация„.

Заплашителната визия на Спинелли сега се реализира!

Инициаторите на проекта го казват изрично

Алтиеро Спинели – Италианска комунистическа партия, Европейско федералистко движение

Защита на суверенитета на националните държави

Ние не искаме идентичността на европейските народи да бъде унищожена от социалистическа утопия, осъществявана под прикритието на интеграцията в ЕС.

Не сме съгласни да се отнема независимостта на нашите държави.

Искаме сами да решаваме какво да се случва в нашата страна!

Съгласни ли сте? Подпишете петицията!