Sz. P. Charles Michel

Predsjednik Europskog vijeća

Šefovi država i vlada zemalja Europske unije

Dame i gospodo,

Europska unija osnovana je kao zajednica suverenih država koje žele postići mir na kontinentu kroz suradnju i osigurati slobodno kretanje ljudi, roba i usluga kako bi izgradile prosperitet Europe. Ključna pretpostavka te suradnje, odnosno poštivanje suvereniteta država članica europske zajednice, može biti uništena promjenom ugovora EU u obliku predloženom u rezoluciji Europskog parlamenta iz studenog 2023.

Posljedica provedbe projekta koji priprema pet europarlamentaraca iz Belgije i Njemačke bit će ukidanje suvereniteta nacionalnih država i stvaranje europske superdržave.

Projekt predviđa 267 amandmana na ugovore EU, koji uključuju ukidanje prava veta u 10 područja koja su apsolutno temeljna za neovisnost, suverenitet i samoodređenje nacija – u području zaštite granica, vanjske politike, sigurnosti i obrana, prekogranična infrastruktura, industrija, zdravstvena politika, monetarna politika, zaštita klime, obiteljsko pravo i obrazovanje.

Predložena reforma će stoga de facto ukinuti Europsku uniju utemeljenu na zajednici slobodnih, neovisnih, suverenih nacija koje surađuju na temelju jednoglasnosti i konsenzusa. Na njezinom će se mjestu stvoriti centralizirana europska država s eurozemaljskim državama lišenim subjektiviteta, čija će se unutarnja i vanjska politika moći uspostavljati izvan granica zemlje i neovisno o volji vlastitog naroda.

Projekt 5 europarlamentaraca usvojio je Europski parlament u studenom 2023. godine, no odluka Europskog parlamenta tek je početak procedure izmjene ugovora EU-a na koju će morati pristati sve zemlje EU-a. Sada je odluka o budućnosti projekta u vašim rukama.

Stoga Vas molimo da poštujete i branite suverenitet država članica Europske unije i odbacite izmjene ugovora EU koje predlaže Europski parlament.

Neće biti ujedinjene Europe bez suverenih nacionalnih država!

Državljani zemalja Europske unije

Eurokrati žele ukinuti nacionalne države

Pet zagovornika radikalne centralizacije Europske unije predložilo je nacrt od 267 amandmana na ugovore EU. Njegovo stupanje na snagu u sadašnjem obliku značit će potpunu likvidaciju suvereniteta država članica Europske unije. Odluke koje su ključne za život zemalja EU donosit će se na EU forumu, a nacionalni interes i volja većine društava u pojedinim zemljama neće imati nikakav značaj. Prema predloženim izmjenama, sve zemlje EU će se praktično potpuno odreći suvereniteta i subjektiviteta.

Projekt je već usvojen u Europskom parlamentu u studenom 2023. Počela je duga procedura izmjene ugovora EU-a u kojoj će čelnici država članica imati odlučujuću riječ. Zato im šaljemo peticiju u kojoj tražimo obranu suvereniteta članica EU i odbacivanje nacrta izmjena ugovora.

Prijetnje

Što znači predložena izmjena Ugovora?

Nacrt reforme ugovora EU pretpostavlja ukidanje načela jednoglasnosti (prava veta) u Europskom vijeću i Vijeću Europske unije. Stoga niti jedna država neće moći blokirati rješenja koja su potpuno suprotna vlastitim nacionalnim interesima i volji svojih građana.

Nakon reforme ugovora, zemlje EU-a neće moći same odlučivati ​​o takvim ključnim aspektima vlastite politike kao što su:

• Zaštita granica

• Vanjska politika

• Sigurnost i obrana

• Prekogranična infrastruktura

• Industrija

• Zdravstvena politika

• Monetarna politika

• Zaštita klime

• Obiteljsko pravo

• Obrazovanje

Komunist je kum inicijative

Začetnici i inicijatori promjena ne skrivaju koja je njihova svrha i tko je inspiracija za predložene promjene. Preambula dokumenta poziva se na Ventotenski manifest talijanskog komunista Altiera Spinellija.

Manifest je za oba svjetska rata okrivljavao “ideologiju nacionalne neovisnosti”. Spinelli je stoga zaključio da je uvjet za mir i napredak u Europi “konačno ukidanje podjele Europe na nacionalne države”. Autor Ventotenskog manifesta smatrao je da se takva federacija, nasuprot nacionalnoj tradiciji kršćanske Europe, može stvoriti na zgarištu nekadašnjeg europskog poretka utemeljenog na nacionalnim državama.

Talijanski komunist bio je oduševljen idejom diktature. Izravno je napisao da će “diktatura revolucionarne partije stvoriti novu državu, a oko nje – novu, istinsku demokraciju“.

Spinellijeva opasna vizija sada se ostvaruje!

O tome izravno govore inicijatori projekta

Altiero Spinelli – Talijanska komunistička partija, Europski federalistički pokret

Branimo suverenitet nacionalnih država

Ne želimo da identitet europskih naroda uništi socijalistička utopija koja se provodi pod krinkom EU integracija.

Ne pristajemo na oduzimanje neovisnosti našim zemljama.

Želimo sami odlučivati ​​što se događa u našoj zemlji!

Biste li se složili? Potpišite peticiju!