Tisztelt Roberta Metsola
az Európai Parlament elnöke

Tisztelt Európai Parlamenti képviselők

Hölgyeim és Uraim,

Az Európai Unió olyan szuverén nemzetek közösségeként jött létre, amelyek együttműködéssel békét akarnak elérni a kontinensen, és biztosítani kívánják a személyek és áruk szabad mozgását Európa jólétének építése érdekében. Ennek az együttműködésnek a kulcsfontosságú tételét, vagyis a közösség tagállamai szuverenitásának tiszteletben tartását a tervek szerint megsemmisítik azok az EP-képviselők, akik az Európai Unió működéséről szóló szerződések módosítását javasolták.

A projektet öt belgiumi és német európai parlamenti képviselő készítette (Guy Verhofstadt a „Újítsuk meg Európát” frakcióból, Prof. Sven Simon az Európai Néppárt frakciójából, Gabriele Bischoff – a szocialisták és demokraták frakcióvezető-helyettese, Daniel Freund a zöldpárti frakcióból és Helmut Scholz a baloldali frakcióból). A projekt megvalósításának következménye a nemzetállamok szuverenitásának felszámolása és egy európai szuperállam létrehozása lesz.

Az EU-szerződések módosításának tervezete 267 módosítást ír elő az EU-szerződésekben, amelyek többek között: az EU hatásköreinek bővítése a klímapolitika, az energia, a biztonság, a gazdaság és a szociálpolitika területén. Feltételezi továbbá az uniós jogalkotási eljárások módosítását, az EU Bírósága szerepének erősítését, valamint az EU kül- és biztonságpolitikai vezetési elveinek korrekcióját. Az 5 képviselőből álló projektet október 25-én hagyta jóvá az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága, és ez az Európai Parlamentben kerül majd megtárgyalásra.

A javasolt módosítások közül a legveszélyesebb az egyhangú szavazás elvének eltörlése az Európai Unió Tanácsában az EU működésének egyes területein. A gyakorlatban ez ahhoz vezet, hogy a nemzetállamokat megfosztják autonómiájuktól és véleményüktől a jövőjük szempontjából kulcsfontosságú ügyekben. Ennek eredményeként Nyugat-Európa leggazdagabb országai teljes erőfölényre tehetnek szert, és olyan kezdeményezésekre szavazhatnak, amelyek Közép- és Dél-Európa kisebb és szegényebb országai számára kedvezőtlenek.

A benyújtott projektnek ideológiai kötődése van. Ezeket a szélsőbaloldali retorika uralja. Megnyilvánulása az az igény, hogy szüntessék meg a két biológiai nem vagyis a „nő és férfi” közötti pontos különbséget, és cseréljék ki a „szociokulturális nem”-re, amely az angol „gender” szó alatt rejtőzik. A két nemre való biológiai megosztottság leküzdésére tett kísérlet zűrzavart, diszkriminatív gyakorlatot vezet be és a nemi identitászavarban szenvedők egészségét veszélyezteti az uniós jogban. Ez a biológiai nem meghatározását védelmező emberek megbüntetését is eredményezheti. Ez ellen határozottan tiltakozunk.

A baloldali radikálisok által javasolt módosítás de facto az egyhangúságon és konszenzuson alapuló, független nemzetek közösségét képező Európai Unió felszámolását jelenti. Helyette az Európai Egyesült Államok jönne létre, szubjektivitásuktól megfosztva az eurózóna államait, amelyek bel- és külpolitikáját olyan emberek irányítanák Brüsszelből, akiknek érdekei gyakran ütköznének a nemzetállamok érdekeivel. Ezért arra kérjük Önt, hogy utasítsa el az EU működéséről szóló szerződések javasolt módosításait. Nem lesz egységes Európa szuverén nemzetállamok nélkül.

Az eurokraták a nemzetállamokat akarják felszámolni

Öt radikalista az Európai Unió működéséről szóló szerződések módosítását javasolta, amely az Európai Unió „föderalizációjához” vezetnek. De ez eufemizmus. Valójában egy központi szuperállam létrehozásáról van szó, bürokratikusan korlátozott demokratikus mechanizmusokkal. A javasolt változtatások szerint hazánknak és a többi európai országnak a brüsszeli hatalom javára kellene lemondania szuverenitásáról és szubjektivitásáról.

A javasolt módosításokat az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága elfogadta. Most azokat az EP-képviselők elé tárják, akik az Európai Unió jövőjéről döntenek. Éppen ezért petíciót küldünk nekik, amelyben az uniós országok szuverenitásának védelmét és a szerződésmódosítási tervezetek elutasítását követeljük.

A veszélyek

Mit is jelent a Szerződések javasolt módosítása?

 • Az egyhangúság elvének (vétójog) súlyos korlátozása az EU Tanácsában – a legnépesebb országok közül néhány könnyen le tudja majd szavazni a sok kisebb nemzetet az EU fórumán,
 • hatalmas hatáskör-átruházás a nemzetállamoktól Brüsszelbe olyan ügyekben, mint:
  • az éghajlat
  • az energiaipar
  • a biztonság
  • a gazdaság
  • a szociálpolitika
  • az egészségpolitika
  • az oktatás
  • a polgári védelem
 • az EU Bíróságának megerősítése (amely a múltban már az uralkodó ideológiának megfelelően, vagyis szerződéses delegáció nélkül ítélkezett a különböző államok ellen),
 • az EU külpolitikai vezetési elveinek korrekciója,
 • gender „újbeszéd” a „nő” és „férfi” fogalmak helyett,
 • EU-népszavazás bevezetése, amelyben a szerződésmódosítások a nemzeti kormányok mellőzésével is megtörténhetnek,
 • az Európai Bizottság intézményének még erősebb „európai végrehajtó szervezetté” való átalakítása,

Egy kommunista a kezdeményezés keresztapja

A projekt preambuluma utal a Ventotene-kiáltványra, amelynek fő kezdeményezője és szerzője a kommunista Altiero Spinelli volt. Alakja ihletet ad az Európai Unió Brexit utáni megújulásához, ami sokkoló volt a mozgalom hívei számára.

A kiáltvány a szovjet propagandából ismert radikális baloldal számos állítását tartalmazza, többek között: mindkét világháborúért a „nemzeti függetlenség ideológiáját” okolja. A dokumentum készítői a haladás feltételének tekintették azt a törekvést, hogy „végre felszámolják Európa nemzetállamokra való felosztását”. A Ventotene-kiáltvány szerzője úgy vélte, hogy egy ilyen föderáció – szemben a nemzeti keresztény európai hagyományokkal – a korábbi, nemzetállamokra épülő európai rend hamvaiból jöhet csak létre.

Spinelli kiáltványa a háború utáni szocialista forradalom feltételezésein alapul, amelyek szerint „a magántulajdont fel kell számolni, korlátozni és korrigálni kell”. Ez az olasz kommunista a diktatúra eszméjének lelkes híve volt (amit valójában az euroföderalisták akarnak ma bevezetni), mert ahogy ő maga írta, „a forradalmi párt diktatúrája új államot hoz létre, és körülötte – egy új, igazi demokráciát.” Az igazi demokrácia azonban soha nem valósítható meg központosított létesítményeken keresztül, marxista ideológiai feltevéseken és a nemzeti identitás elleni küzdelemben.

Altiero Spinelli – Olasz Kommunista Párt, Európai Föderalista Mozgalom

Védjük meg országaink szuverenitását

Nem akarjuk, hogy nemzeti identitásunk feloldódjon a brüsszeli radikálisok egy csoportja által tervezett európai, szocialista utópiában.

Erős és független hazát akarunk, amely partnerségi alapon működik együtt a Közösség más nemzeteivel.

Egyetértesz? Írd alá a petíciót!