Michel Charles

az Európai Tanács elnöke

Az Európai Unió országainak állam- és kormányfői

Hölgyeim és Uraim,

Az Európai Unió olyan szuverén nemzetek közösségeként jött létre, amelyek együttműködésükkel kívánnak békét elérni a kontinensen, és biztosítani kívánják az emberek, áruk és szolgáltatások szabad mozgását Európa jólétének építése érdekében. Ennek az együttműködésnek a kulcsfontosságú feltevését, vagyis az európai közösség tagállamai szuverenitásának tiszteletben tartását megsemmisítheti az EU-szerződések az Európai Parlament 2023. novemberi állásfoglalásában javasolt formájában történő módosítása.

Az öt belga és német európai parlamenti képviselő által készített projekt megvalósításának következménye a nemzetállamok szuverenitásának felszámolása és egy európai szuperállam létrehozása lesz.

A projekt 267 EU-szerződés-módosítást irányoz elő, amelyek magukban foglalják a vétójog eltörlését 10 olyan területen, amelyek a nemzetek függetlensége, szuverenitása és önrendelkezése szempontjából alapvető fontosságúak – a határvédelem, a külpolitika, a biztonság és honvédelem, a határon átnyúló infrastruktúra, az ipar, az egészségpolitika, a monetáris politika, a klímavédelem, a családjog és az oktatás területén.

A javasolt reform tehát de facto megszünteti a szabad, független, szuverén nemzetek közösségén s  az egyhangúságon és konszenzuson alapuló Európai Uniót. Helyette központosított európai állam jön létre szubjektivitástól megfosztott euroföldi államokkal, melyek bel- és külpolitikája az országok határain kívül, saját népeik akaratától függetlenül alakítható.

Az 5 európai parlamenti képviselő által benyújtott projektet 2023 novemberében fogadta el az Európai Parlament, de az Európai Parlament döntése csak a kezdete az uniós szerződések módosítási eljárásának, amelybe minden uniós országnak bele kell egyeznie. Most a projekt jövőjével kapcsolatos döntés az Önök kezében van.

Ezért is arra kérjük Önöket, hogy tartsák tiszteletben és védjék meg az Európai Unió tagállamainak szuverenitását, és utasítsák el az EU-szerződések Európai Parlament által javasolt módosításait.

Nem lesz egységes Európa szuverén nemzetállamok nélkül!

Az Európai Unió országainak polgárai

Az eurokraták meg akarják szüntetni a nemzetállamokat

Az Európai Unió radikális föderalizációjának öt szószólója 267 módosítási tervezetet javasolt az EU-szerződésekhez. Ezek jelenlegi formájában való elfogadása az Európai Unió tagállamai szuverenitásának teljes felszámolását jelenti. Az EU-országok élete szempontjából meghatározó döntések az EU fórumán születnek majd, és az egyes országokban a nemzeti érdeknek, a társadalmak többségének akaratának nem lesz jelentősége. A javasolt változtatások szerint a gyakorlatban minden EU-tagország teljesen lemond szuverenitásáról és szubjektivitásáról.

A projektet az Európai Parlament már 2023 novemberében elfogadta. Elkezdődött az uniós szerződések módosításának hosszas procedúrája, amelybe a tagországok vezetőinek lesz döntő beleszólása. Ezért is ezt a petíciót nekik címezzük, s benne az EU-tagállamok szuverenitásának védelmét és a szerződésmódosítások tervezetének elutasítását követeljük.

Kockázatok

Mit is jelent a szerződések javasolt módosítása?

Az EU-szerződések reformtervezete az egyhangúság elvének (vétójog) eltörlését feltételezi az Európai Tanácsban és az Európai Unió Tanácsában. Ezért egyik ország sem tudja majd blokkolni azokat a megoldásokat, amelyek teljesen ellentétesek saját nemzeti érdekeivel és állampolgárai akaratával.

A szerződések módosítását követően az uniós országok nem majd tudnak önállóan dönteni saját politikájuk olyan kulcsfontosságú szempontjairól, mint a:

  • Határvédelem
  • Külpolitika
  • Biztonság és honvédelem
  • Határokon átnyúló infrastruktúra
  • Ipar
  • Egészségügyi politika
  • Monetáris politika
  • Klímavédelem
  • Családi jog
  • Oktatás

Egy kommunista a kezdeményezés keresztapja

A módosítások ötletgazdái és kezdeményezői nem titkolják, mi a reform célja, és ki az inspiráció a javasolt változtatásokhoz. A dokumentum preambuluma az olasz kommunista Spinelli Altiero ventotenei kiáltványára hivatkozik.

A Kiáltvány mindkét világháborúért a „nemzeti függetlenség ideológiáját” tette felelőssé. Spinelli ezért arra a következtetésre jutott, hogy az európai béke és haladás feltétele „Európa nemzetállamokra való felosztásának végleges eltörlése”. A ventotenei kiáltvány szerzője úgy vélte, hogy a keresztény Európa nemzeti hagyományaival szemben egy ilyen szövetség a korábbi, nemzetállamokra épülő európai rend hamvain jöhet csak létre.

Az olasz kommunista lelkesedett a diktatúra eszméjéért. Konkrétan ki is fejezte, hogy „a forradalmi párt diktatúrája új államot hoz létre, és körülötte egy új, igazi demokráciát”.

Spinelli veszélyes víziója most megvalósulhat!

A projekt kezdeményezői közvetlenül beszélnek erről

Altiero Spinelli – Olasz Kommunista Párt, Európai Föderalista Mozgalom

Védjük meg a nemzetállamok szuverenitását

Nem akarjuk, hogy Európa nemzeteinek identitását az EU-integráció leple alatt megvalósított szocialista utópia rombolja le.

Nem értünk egyet azzal, hogy megfosszanak minket országaink függetlenségétől.

Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi történjen hazánkban!

Egyetértesz velünk? Írd alá a petíciót!