Charles Michel

Voorzitter van de Europese Raad

Staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie

Dames en Heren

De Europese Unie is opgericht als een gemeenschap van soevereine naties die door middel van samenwerking vrede op het continent tot stand willen brengen en het vrije verkeer van personen, goederen en diensten willen waarborgen om de welvaart van Europa op te bouwen. Het belangrijkste uitgangspunt van deze samenwerking, namelijk respect voor de soevereiniteit van de lidstaten van de Europese gemeenschap, kan worden ondermijnd door de wijziging van de EU-verdragen zoals voorgesteld in de resolutie van het Europees Parlement van november 2023.

De gevolgen van de uitvoering van het ontwerp opgesteld door vijf leden van het Europees Parlement uit België en Duitsland zou de afschaffing van de soevereiniteit van de natiestaten en de oprichting van een Europese superstaat zijn.

Het ontwerp voorziet in 267 wijzigingen van de EU-Verdragen, waaronder de afschaffing van het vetorecht op 10 gebieden die absoluut fundamenteel zijn voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en zelfbeschikking van naties – op het gebied van grensbescherming, buitenlands beleid, veiligheid en defensie, grensoverschrijdende infrastructuur, industrie, gezondheidsbeleid, monetair beleid, klimaatbescherming, familierecht en onderwijs.

De voorgestelde hervorming betekent dus een feitelijke ontmanteling van de Europese Unie die gebaseerd is op een gemeenschap van vrije, onafhankelijke, soevereine naties die samenwerken op basis van unanimiteit en consensus. In plaats daarvan zal een gecentraliseerde Europese staat worden gecreëerd, met Euroland-staten die van hun subjectiviteit zijn ontdaan, waarvan het interne en externe beleid buiten hun grenzen en geïsoleerd van de wil van hun eigen bevolking zal kunnen worden bepaald.

Het ontwerp van de 5 Europarlementariërs werd in november 2023 aangenomen door het Europees Parlement, maar de beslissing van het Europees Parlement is slechts het begin van de procedure tot wijziging van de EU-Verdragen, waarmee alle EU-staten moeten instemmen. De beslissing over het verdere lot van het project ligt nu in uw handen.

We vragen u daarom de soevereiniteit van de EU-lidstaten te respecteren en te verdedigen en de door het Europees Parlement voorgestelde wijzigingen van de EU-Verdragen te verwerpen.

Er zal geen verenigd Europa zijn zonder soevereine natiestaten!

Burgers van de landen van de Europese Unie

Eurocraten willen natiestaten afschaffen

Vijf voorstanders van de radicale centralisatie van de Europese Unie hebben 267 ontwerpwijzigingen van de EU-verdragen voorgesteld. De inwerkingtreding ervan in zijn huidige vorm betekent een volledige afschaffing van de soevereiniteit van de EU-lidstaten. Beslissingen die van cruciaal belang zijn voor het leven van de EU-lidstaten zullen in het EU-forum worden genomen en nationale belangen en de wil van de meerderheid van de samenlevingen in de afzonderlijke staten zullen geen enkele betekenis hebben. Met de voorgestelde veranderingen zullen alle EU-staten in de praktijk volledig afstand doen van hun soevereiniteit en subjectiviteit.

Het ontwerp is al aangenomen door het Europees Parlement in november 2023. De lange procedure voor het wijzigen van de EU-verdragen is begonnen, waarbij de leiders van de lidstaten de beslissende stem zullen hebben. We richten daarom een petitie aan hen waarin we eisen dat ze de soevereiniteit van de EU-lidstaten verdedigen en de ontwerpverdragswijzigingen verwerpen.

Bedreigingen

Wat betekent de voorgestelde verdragswijziging?

De ontwerphervorming van de EU-Verdragen impliceert de afschaffing van het unanimiteitsbeginsel (vetorecht) in de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. Geen van de staten zal dus oplossingen kunnen blokkeren die volledig in strijd zijn met hun eigen nationale belangen en de wil van hun burgers.

Na de hervorming van de verdragen zullen de EU-staten niet langer zelf kunnen beslissen over belangrijke aspecten van hun eigen beleid zoals:

  • Grensbescherming
  • Buitenlands beleid
  • Veiligheid en defensie
  • Grensoverschrijdende infrastructuur
  • Industrie
  • Gezondheidsbeleid
  • Monetair beleid
  • Klimaatbescherming
  • Familierecht
  • Onderwijs

Communistische peetvader van het initiatief

De bedenkers en initiatiefnemers van de veranderingen maken er geen geheim van wat hun doel is en wie de voorgestelde veranderingen heeft geïnspireerd. In de preambule van het document wordt het Manifest van Ventotene van de Italiaanse communist Altiero Spinelli aangehaald.

Het Manifest gaf de ‘ideologie van nationale onafhankelijkheid’ de schuld van beide wereldoorlogen. Spinelli was dan ook van mening dat de voorwaarde voor vrede en vooruitgang in Europa de “definitieve afschaffing van de verdeling van Europa in natiestaten” was. De auteur van het Manifest van Ventotene geloofde dat een dergelijke federatie, als tegenpool van de nationale christelijke traditie van Europa, kon ontstaan uit de ruïnes van de oude Europese orde die gebaseerd was op natiestaten.

De Italiaanse communist was enthousiast over het idee van een dictatuur. Hij schreef onomwonden dat “de dictatuur van de revolutionaire partij een nieuwe staat zou creëren en daaromheen een nieuwe, ware democratie”.

Spinelli’s dreigende visie wordt nu gerealiseerd!

De initiatiefnemers van het project zeggen het expliciet

Altiero Spinelli – Italiaanse Communistische Partij, Europese Federalistische Beweging

De soevereiniteit van natiestaten verdedigen

Wij willen niet dat de identiteit van de volkeren van Europa wordt vernietigd door een socialistische utopie die wordt geïmplementeerd onder het mom van EU-integratie.

Wij zijn het er niet mee eens dat de onafhankelijkheid van onze staten wordt afgenomen.

Wij willen zelf beslissen wat er in ons land gebeurt!

Ben je het met ons eens? Teken de petitie!