Roberta Metsola

Voorzitter van het Europees Parlement

Leden van het Europees Parlement

Dames en heren,

De Europese Unie werd opgericht als een gemeenschap van soevereine naties die, door middel van samenwerking, vrede op het continent willen bereiken en het vrije verkeer van personen en goederen willen waarborgen om een welvarend Europa op te bouwen. Nu proberen sommige leden van het Europees Parlement het belangrijkste uitgangspunt van deze samenwerking, namelijk het respect voor de soevereiniteit van de lidstaten van de gemeenschap, te vernietigen door voor te stellen de verdragen over het functioneren van de Europese Unie te wijzigen.

Het ontwerp van de wijzigingen van de EU-Verdragen werd opgesteld door vijf Europarlementariërs uit België en Duitsland (Guy Verhofstadt van de “Vernieuw Europa” fractie, Prof. Sven Simon van de Europese Volkspartij fractie, Gabriele Bischoff – plaatsvervangend hoofd van de Socialisten en Democraten fractie, Daniel Freund van de Groene fractie en Helmut Scholz van de Linkse fractie). De implementatie ervan zal de soevereiniteit van natiestaten afschaffen en een Europese superstaat creëren.

Het ontwerp voorziet in 267 wijzigingen van de EU-Verdragen, waaronder onder andere het uitbreiden van de bevoegdheden van de EU op het gebied van klimaatbeleid, energie, veiligheid, economie of sociaal beleid. Ook wordt uitgegaan van wijziging van de wetgevingsprocedures van de EU, versterking van de rol van het Hof van Justitie van de EU en wijziging van de regels voor het voeren van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Op 25 oktober 2023 heeft de Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement het ontwerp van de 5 EP-leden goedgekeurd.

De gevaarlijkste van de voorgestelde veranderingen is de afschaffing van het unanimiteitsbeginsel in het besluitvormingsproces van de Raad van de Europese Unie op bepaalde terreinen van het optreden van de EU. In de praktijk zal dit leiden tot de afschaffing van de autonomie van de natiestaten en hen een stem ontnemen in zaken die cruciaal zijn voor hun toekomst. Als gevolg hiervan kunnen enkele van de rijkste landen van West-Europa volledige dominantie over de EU verkrijgen, wat hen in staat zal stellen om via initiatieven te stemmen die ongunstig zijn voor de meerderheid van de kleinere en armere landen in het oostelijke en zuidelijke deel van de EU.

Bovendien is het voorgestelde ontwerp ideologisch van aard en wordt het gedomineerd door de retoriek van extreemlinks. Het probeert het onderscheid tussen de twee biologische geslachten op te heffen en de termen “vrouw en man” te vervangen door “sociaal-cultureel geslacht”, dat verborgen ligt onder het Engelse woord “gender”. De poging om de biologische scheiding in twee geslachten af ​​te schaffen zal verwarring in de EU-wetgeving, discriminerende praktijken en gezondheidsrisico’s veroorzaken voor mensen die lijden aan genderidentiteitsstoornissen. Het kan ook resulteren in de bestraffing van degenen die de definitie van biologische sekse verdedigen. Wij protesteren hier krachtig tegen.

De door linkse radicalen voorgestelde transformatie is een de facto afschaffing van de Europese Unie, gevormd als een gemeenschap van onafhankelijke naties die samenwerken op basis van unanimiteit en consensus. In plaats daarvan zouden er een Verenigde Staten van Europa zijn, met eurolandstaten die van hun autonomie zijn beroofd, wier interne en externe beleid vanuit Brussel zal worden gecontroleerd door mensen wier belangen vaak in strijd zijn met die van de natiestaten. Daarom vragen wij u de voorgestelde wijzigingen van de Verdragen betreffende de werking van de EU te verwerpen. Er zal geen verenigd Europa zijn zonder soevereine natiestaten.

De eurocraten willen de natiestaten afschaffen

Vijf linkse radicalen hebben wijzigingen voorgesteld in de Verdragen over de werking van de Europese Unie die leiden tot de ‘federalisering’ van de EU. Dit eufemisme verbergt in werkelijkheid echter het idee om een ​​gecentraliseerde superstaat te vestigen met democratische mechanismen die bureaucratisch beperkt zijn. Volgens de voorgestelde veranderingen moeten ons thuisland en andere Europese landen afstand doen van hun soevereiniteit en autonomie ten gunste van de machthebbers in Brussel.

De voorgestelde wijzigingen zijn aangenomen door de Commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement. Nu zullen ze worden gepresenteerd aan de leden van het Europees Parlement die zullen beraadslagen over de toekomst van de Europese Unie. Daarom richten wij ons tot hen met een petitie, waarin wij eisen dat zij de soevereiniteit van de EU-staten verdedigen en de ontwerpwijzigingen van de verdragen verwerpen.

Gevaren

Wat betekent de voorgestelde wijziging van de verdragen?

 • Een serieuze vermindering van het unanimiteitsbeginsel (vetorecht) in de Raad van de EU – een paar van de meest bevolkte landen zullen in staat zijn om gemakkelijk veel kleinere landen in de EU te overstemmen,
 • Een enorme machtsoverdracht van de natiestaten naar Brussel over kwesties als:
  • over klimaat
  • over energie
  • over veiligheid
  • over economie
  • over sociaal beleid
  • over het gezondheidsbeleid
  • over onderwijs
  • over civiele bescherming
 • versterking van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU, dat in het verleden al uitspraak heeft gedaan tegen verschillende staten in overeenstemming met de dominante ideologie of zonder in een bepaalde zaak over een verdragsdelegatie te beschikken),
 • veranderingen in de regels van het buitenlands beleid van de EU,
 • gender-‘nieuwspraak’ in plaats van de concepten ‘vrouw’ en ‘man’.
 • de introductie van het EU-referendum om verdragswijzigingen goed te keuren, waarbij alle nationale regeringen worden omzeild;
 • Het instituut van de Europese Commissie veranderen in een nog krachtiger ‘Europese uitvoerende macht‘.

Communistische peetvader van het initiatief

De preambule van het project verwijst naar het Ventotene Manifest, waarvan de belangrijkste initiatiefnemer en auteur de communist Altiero Spinelli was. Dit cijfer inspireerde de vernieuwing van de Europese Unie na de Brexit, wat als een schok kwam voor de aanhangers van de Federatie.

Het Manifest bevat veel beweringen van radicaal-links, die bekend zijn uit de Sovjetpropaganda, waaronder het beschuldigen van de ‘ideologie van nationale onafhankelijkheid’ voor beide wereldoorlogen. De auteurs van het document noemden het streven naar “de definitieve afschaffing van de verdeling van Europa in natiestaten” als een voorwaarde voor vooruitgang. De auteur van het Ventotene Manifest erkende dat een dergelijke federatie, die in strijd is met de nationale christelijke traditie van Europa, alleen gevormd kon worden op de ruïnes van de oude Europese, op natiestaten gebaseerde orde.

Spinelli’s manifest vormt de basis van de naoorlogse socialistische revolutie, waarin wordt bepleit dat ‘privaat eigendom moet worden afgeschaft, beperkt en gecorrigeerd’. Deze Italiaanse communist was enthousiast over het idee van een dictatuur (dat in wezen de eurofederalisten vandaag de dag proberen in te luiden), want, zoals hij schreef, ‘de dictatuur van de revolutionaire partij zal een nieuwe staat creëren, en daaromheen een nieuwe staat. nieuwe, ‘echte democratie’. Maar echte democratie kan nooit worden ingeluid door gecentraliseerde macht, of gebaseerd zijn op marxistische ideologische aannames en strijden tegen de nationale identiteit.

Altiero Spinelli – Italiaanse Communistische Partij, Europese Federalistische Beweging

Laten we de soevereiniteit van onze landen verdedigen

Wij willen niet dat onze nationale identiteit oplost in een Europese socialistische utopie, gepland door een groep radicalen uit Brussel.

Wij willen een sterk en onafhankelijk thuisland dat op partnerschapsbasis samenwerkt met andere landen van de Gemeenschap.

Bent u het eens? Teken De petitie!