Vážený. P. Roberta Metsola
predsedkyňa Európskeho parlamentu

Vážený. Poslanci Európskeho parlamentu

Vážené dámy a páni,

Európska únia vznikla ako spoločenstvo suverénnych národov, ktoré si želajú dosiahnuť mier na kontinente prostredníctvom spolupráce a zabezpečiť voľný pohyb osôb a tovaru za účelom budovania prosperity Európy. Kľúčový predpoklad tejto spolupráce, to je rešpektovanie suverenity členských krajín spoločenstva, plánujú zničiť poslanci, ktorí navrhli zmenu zmlúv o fungovaní Európskej únie.

Projekt pripravilo päť europoslancov z Belgicka a Nemecka (Guy Verhofstadt z frakcie ,,Obnoviť Európu”, prof. Sven Simon z frakcie Európskej Ľudovej strany, Gabriele Bischoff – podpredsedkyńa frakcie Socialistov a Demokratov, Daniel Freund z frakcie Zelených a Helmut Scholz z frakcie Ľavice). Výsledkom realizácie tohto projektu bude likvidácia suverenity národných štátov a vytvorenie európskeho superštátu.

V návrhoch dodatkov k zmluvám EÚ sa uvádza 267 dodatkov k zmluvám EÚ, medzi ktoré patria okrem iného: rozšírenie kompetencií EÚ v oblasti klimatickej politiky, energetiky, bezpečnosti, hospodárstva a sociálnej politiky. Predpokladá tiež úpravu legislatívnych postupov EÚ, posilnenie úlohy Súdneho dvora EÚ a úpravu princípov vykonávania zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Projekt 5 europoslancov schválil 25. októbra Výbor pre ústavné veci Európskeho parlamentu a bude sa o ňom rokovať v Európskom parlamente.

Najnebezpečnejšou z navrhovaných zmien je zrušenie princípu jednomyseľnosti pri hlasovaní v Rade Európskej únie o niektorých oblastiach fungovania EÚ. V praxi to povedie k tomu, že národné štáty budú zbavené ich autonómie a hlasu vo veciach, ktoré sú pre ich budúcnosť kľúčové. Výsledkom, môže byť to, že plnú nadvládu môžu dosiahnuť najbohatšie krajiny Západnej Európy, ktoré budú môcť prehlasovať nevýhodné iniciatívy pre menšie a chudobnejšie krajiny Strednej a Južnej Európy.

Predložený projekt má aj ideový podtón. Dominuje v nej krajne ľavicová rétorika. Jej prejavom je požiadavka odstrániť presné rozlíšenie dvoch biologických pohlaví „žena a muž“ a nahradiť ho „sociálno-kultúrnym pohlavím“, ktoré sa skrýva pod anglickým slovom „gender“. Pokus bojovať proti biologickému deleniu na dve pohlavia vnesie do práva EÚ zmätok, diskriminačné praktiky a ohrozenie zdravia ľudí trpiacich poruchami rodovej identity. Môže to tiež spôsobiť trestanie osôb, ktoré chránia definíciu biologického pohlavia. Výrazne proti tomu protestujeme.

Transformácia navrhovaná ľavicovými radikálmi je de facto likvidáciou Európskej únie založenej na spoločenstve nezávislých národov, ktoré spolupracujú na základe jednomyseľnosti a konsenzu. Na jej mieste by vznikli Spojené štáty európske so štátmi Euroland zbavenými subjektivity, ktorých vnútornú a vonkajšiu politiku by riadili z Bruselu ľudia, ktorých záujmy by boli často v rozpore so záujmami národných štátov. Preto vás žiadame, aby ste zamietli navrhované zmeny a dodatkov zmlúv o fungovaní EÚ. Bez suverénnych národných štátov nebude zjednotená Európa.

Eurokrati chcú zlikvidovať národné štáty

5 radikálov navrhlo zmeny v dodatkov k zmluvám o fungovaní Európskej Únie, ktorých výsledkom bude ,,federalizácia” Európskej Únie. Je to eufenizmus. V skutočnosti ide o nastolenie centrálneho superštátu s byrokraticky obmedzenými demokratickými mechanizmami. V súvislosti s navrhovanými zmenami by sa naša vlasť a ďalšie európske krajiny mali vzdať svojej suverenity a subjektivity v prospech vlády v Bruseli.

Navrhované zmeny prijal Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné veci. Teraz budú predstavené europarlamentu, ktorý rozhodne o budúcnosti Európskej únie. Preto im posielame petíciu, v ktorej žiadame obranu suverenity krajín EÚ a odmietnutie návrhov zmien dodatkov zmlúv.

Riziká

Čo znamená navrhovaná zmena v zmluvách?

 • Vážne obmedzenie princípu jednomyseľnosti (právo veta) v Rade EÚ – niekoľko najľudnatejších krajín bude môcť na fóre EÚ ľahko prehlasovať mnohé menšie národy,
 • obrovský presun právomocí z národných štátov do Bruselu v otázkach ako:
  • klíma
  • energetika
  • bezpečnosť
  • hospodárstvo
  • sociálna politika
  • zdravotná politika
  • vzdelanie
  • civilná obrana
 • posilnenie SDEÚ (ktorý už v minulosti rozhodol proti rôznym štátom v súlade s dominantnou ideológiou alebo bez zmluvnej delegácie v danom prípade),
 • úprava pravidiel vedenia zahraničnej únijnej politiky,
 • rodové ,,nové vyjadrovanie” namiesto pojmov ,,ženy” a „muži”,
 • zavedenie referenda o EÚ, v ktorom možno vykonať zmeny zmlúv obídením všetkých národných vlád,
 • transformácia inštitúcie Európskej komisie na ešte silnejšiu „európsku exekutívu“,

Komunista je krstným otcom iniciatívy

Preambula projektu odkazuje na Manifest z Ventotene, ktorého hlavným iniciátorom a autorom bol komunista Altiero Spinelli. Jeho postava je inšpiráciou pre obnovu Európskej únie po Brexite, ktorý bol pre priaznivcov federácie šokom.

Manifest obsahuje mnoho tvrdení radikálnej ľavice známych zo sovietskej propagandy, vrátane: obvinení z oboch svetových vojen „ideológiu národnej nezávislosti“. Autori dokumentu považovali snahu o „konečné zrušenie rozdelenia Európy na národné štáty“ za podmienku pokroku. Autor manifestu z Ventotene uznal, že takáto federácia, na rozdiel od národnej kresťanskej tradície Európy, môže vzniknúť na popole bývalého európskeho poriadku založeného na národných štátoch.

Spinelliho manifest to je predpoklad povojnovej socialistickej revolúcie, ktorá postuluje, že ,,súkromné vlastníctvo má byť likvidované, obmedzené a korigované”. Tento taliansky komunista bol nadšený myšlienkou diktatúry (ktorú v skutočnosti chcú dnes zaviesť eurofederalisti), pretože, ako sám napísal „diktatúra revolučnej strany vytvorí nový štát a okolo nej – novú, skutočnú demokraciu“. Jednak skutočnú demokraciu nemožno nikdy realizovať prostredníctvom centralizácie, založenej na marxistických ideologických predpokladoch a bojujúcich proti národnej identite.

Altiero Spinelli – Talianska Komunistická Strana, Európske federalistické hnutie

Ochránime suverenitu našich štátov

Nechceme aby sa naša národná identita rozplynula v európskej, socialistickej útópie plánovej skupinkou radikálov z Bruselu.

Chceme silnú a nezávislú vlasť spolupracujúcu s ostatnými národmi Spoločenstva na základe partnerských pravidiel.

Súhlasíte? Podpíšte petíciu!